UGOVOR ZA POHAĐANJE PROGRAMA SPORTSKOG KLUBA MINIĆI

Članak 1.

Ovim Ugovorom se definiraju međusobna prava i obveze između Sportskog kluba Minići (u daljem tekstu: SK Minići) i Polaznika kluba (u daljnjem tekstu Člana). Ispunjavanjem pristupnice i potpisom ovog Ugovora Član prihvaća Statut SK Minići sa svim pravima i obvezama koje iz njega proizlaze.

Članak 2.

SK Minići se obvezuje provesti univerzalni sportski program sukladno programu verificiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u periodu od sredine rujna do sredine lipnja svake školske godine. Program se provodi 2 (dva) puta tjedno u trajanju od 1 (jednog) školskog sata (45 minuta), a provodi se kroz 60 (šezdeset) sati godišnje. Uz osnovni program Član se može odlučiti i za pohađanje specijaliziranog treninga nogometa koji se održava jednom tjedno u trajanju od jednog školskog sata (45 minuta). Specijalizirani treninzi nogometa održat će se samo ukoliko se za taj program prijavi dovoljan broj članova. Obavijest o točnom datumu početka treninga bit će objavljena na službenoj web stranici Kluba. Za vrijeme trajanja zimskih i proljetnih praznika kao i na sve državne praznike i blagdane treninzi se ne održavaju.

Članak 3.

Roditelj/staratelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje da Član nema nikakvih zdravstvenih ili drugih prepreka za normalno bavljenje sportskom aktivnosti. Eventualne zdravstvene probleme svog djeteta roditelj je obavezan navesti na pristupnici pri upisu Člana, odnosno o svakoj nastaloj promjeni obavijestiti trenera.

Članak 4.

Roditelj/staratelj potpisom ovog Ugovora dozvoljava da se svi podaci (uključujući i sportske fotografije) o malodobnom djetetu smiju objavljivati u svim javnim dokumentima koji predstavljaju SK Minići (web stranice, plakati, brošure...) bez ikakve naknade te je suglasan da SK Minići, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), koristi osobne podatke navedene na Pristupnici (adresu elektroničke pošte i broj mobilnog telefona) u svrhu informiranja Člana. SK Minići se obvezuje da će na zahtjev roditelja/staratelja u najkraćem mogućem roku ukloniti fotografiju djeteta ukoliko isti smatra da ona nije primjerena za objavu.

Članak 5.

Član sudjeluje u sportskim aktivnostima dragovoljno i uz pristanak roditelja te nije posebno i dodatno osiguran kod osiguravajućih društava od strane SK Minići. SK Minići ne preuzima odgovornost za moguće ozljede Člana prije, za vrijeme ili nakon treninga.

Članak 6.

Upisnina u SK Minići iznosi 50,00 kn i plaća se jednokratno prilikom upisa odnosno s uplatom prve članarine. Mjesečna članarina iznosi 200,00 kn i plaća se u jednakim obrocima na žiro račun: IBAN:HR5524020061100752613, otvoren kod Erste &Steiermarkishe Bank d.d. Mjesečna članarina u iznosu od 200,00 Kn plaća se u istom iznosu za svaki mjesec bez obzira na praznike (neradni dani u vrijeme praznika ukalkulirani su u cijeni mjesečne članarine). Mjesečna članarina za 3 (tri) treninga tjedno (sa specijaliziranim treningom nogometa) iznosi 250,00 kuna mjesečno. Svakom sljedećem Članu iz iste obitelji odobrava se popust u iznosu od 50,00 kuna na iznos mjesečne članarine. Članarina se može platiti i jednokratno za cijelu godinu (s uračunatim popustom) u cjelokupnom iznosu od 1.650,00 kn (iznos s upisninom) za osnovni program, (2 sata tjedno), odnosno 1850,00 kuna (iznos s upisninom) za dodatni program nogometa (3 treninga tjedno). SK Minići zadržava pravo promjene cijena članarina u slučaju povećanja troškova dvorana ili funkcioniranja rada Kluba.

Članak 7.

Ukoliko Član želi odustati od Članstva u Klubu, neovisno o razlogu, potrebno je odmah po donošenju odluke poslati Zahtjev za ispis i to u pisanom obliku na službeni mail Kluba (info.minici@gmail.com). U suprotnom je roditelj/staratelj dužan plaćati članarinu sve do zaprimanja Zahtjeva za ispis na službeni mail, neovisno o tome da li Član pohađa treninge ili ne. Pri ispisu sve dospjele obaveze trebaju biti podmirene. U slučaju ne dolaska na trening iz bilo kojeg razloga roditelj je dužan pravovremeno o tome obavijestiti trenera/icu osobno ili na mail Kluba. Ako Član izostane iz programa duži period (preko mjesec dana) isključivo zbog zdravstvenih razloga članarina se umanjuje za 50% od redovnog iznosa uz priloženu liječničku dokumentaciju.

SK Minići zadržava pravo ispisa Člana iz svog programa ukoliko se pregledom stručnog tima ustanovi da Član ne pokazuje sklonosti programu, ukoliko se ustanovi da svojim ponašanjem Član ili njegovo roditelj narušavaju rad ostalih Članova i funkcioniranje SK Minići ili ukoliko se ne podmire financijske obveze u razdoblju duljem od 45 dana od dana kad je obveza nastala. Obveze iz članka 6. ovog Ugovora prestaju s danom ispisa iz SK Minići.

Članak 8.

Ovaj ugovor se potpisuje s danom pristupanja u Članstvo Kluba i vrijedi do promjene ili do zaprimanja zahtjeva za ispis Člana iz SK Minići.

Članak 9.

Roditelj/staratelj upisom Člana preko službene web stranice SK Minići i potpisom ovog Ugovora prihvaća sva gore navedena prava i obveze iz ovog Ugovora.